Centrum Rehabilitacji

pw. św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Poradnia Rehabilitacyjna czynna od poniedziałku do piątku.

Kierownikiem Poradni jest Joanna Eliasz-Kosińska lekarz medycyny z ponad 20-letnim stażem pracy, specjalista I stopnia z rehabilitacji leczniczej i II stopnia z balneologii i medycyny fizykalnej.

Ambulatoryjnie leczymy następujące schorzenia:

choroby narządu ruchu;

 • pourazowe
 • wady wrodzone
 • następstwa stanów zapalnych
 • reumatyczne
 • zwyrodnieniowe

wady wrodzone i nabyte kręgosłupa,

 • skoliozy
 • rozszczepy
 • dyskopatie
 • powstałe w wyniku następstw urazów

choroby neurologiczne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego:

 • neuralgie
 • niedowłady
 • porażenia
 • SM
 • następstwa udarów mózgu

choroby skóry:

 • troficzne owrzodzenia podudzi
 • trądzik młodzieńczy
 • półpasiec
 • bliznowce pourazowe i pozapalne

choroby okulistyczne:

 • krótkowzroczność postępująca
 • stany zapalne powiek

choroby laryngologiczne:

 • przewlekłe zapalenie zatok
 • przewlekłe zapalenie krtani
 • niedowłady strun głosowych

schorzenia wynikające z powikłań w okresie okołoporodowym:

 • mózgowe porażenie dziecięce
 • zaburzenie centralnej koordynacji nerwowej
 • uszkodzenie splotu barkowego

Nad pacjentami czuwa profesjonalny personel medyczny:

 • lekarze,
 • psycholog,
 • fizjoterapeuci,
 • pedagog - logopeda,

Zajęcia z kinezyterapii (leczenie ruchem) indywidualne i grupowe prowadzimy w oparciu o metody:

 • PNF,
 • NDT,
 • Vojta,
 • Mc Kenzie,
 • Kaltenborna,
 • kinesiotaping,
 • terapii manualno-funkcjonalnej,
 • terapii punktów spustowych,
 • system bloczkowo - ciężarkowy

Zabiegi fizykoterapii odbywają się w gabinetach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt:

 • impulsowe pole magnetyczne małej częstotliwości (magnetroniki)
 • impulsowe pole magnetyczne wielkiej częstotliwości (terapuls)
 • pole magnetyczne wielkiej częstotliwości - Diatermia
 • promieniowanie laserowe metoda punktowa i skanerem (lasertroniki)
 • fale ultradźwiękowe (ultratron sonika)
 • prądy impulsowe średniej częstotliwości (interdynamik)
 • prądy impulsowe małej częstotliwości (diatronik)
 • prąd stały - galwanizacje i jonizacje (galwatronik)
 • światłolecznictwo (lampa soluks, sunlamp, bioptron)

Zabiegi termoterapii:

 • leczenie zimnem - krioterapia (CRYO 5)
 • leczenie ciepłem (fango)
 • masaż klasyczny i odprowadzający

Zabiegi hydroterapii:

 • kąpiel czterokomorowa
 • kąpiel wirowo-perełkowa kończyn górnych i kończyn dolnych
 • kąpiel wirowo-perełkowa całkowita
 • kąpiel wodno-elektryczna
 • aquavibron

Klasyczną rehabilitację wspomagamy hipoterapią (rehabilitacja przy udziale konia).


Rejestracji do poradni rehabilitacyjnej dokonuje się osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie nr tel. 86 216 61 17,

Pacjenci rejestrujący się powinni posiadać:

 • skierowanie od lekarza
 • dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • dokument tożsamości z nr PESEL

Rejestracji na zabiegi rehabilitacyjne dokonuje się osobiście w Poradni Rehabilitacyjnej