Centrum Rehabilitacji

pw. św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Od 1 kwietnia 2015 r. Poradnia Neurologiczna czynna jest:

 • od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.35
 • piątek w godz. 11.50-19.25

W Poradni przyjmuje lek. medycyny Beata Najda, specjalista neurolog.

Poradnia świadczy usługi medyczne dla osób ubezpieczonych w zakresie następujących chorób:

 • zespoły bólowe kręgosłupa z objawami neurologicznymi
 • padaczka u dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia
 • migrena oraz bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu
 • choroba Parkinsona i inne choroby układu pozapiramidowego
 • choroby naczyniowe mózgu
 • choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne
 • stwardnienie rozsiane i inne choroby demielizacyjne
 • stany po urazach czaszki i centralnego układu nerwowego
 • choroby obwodowego układu nerwowego
 • nowotwory układu nerwowego
 • zaburzenia nerwowo - mięśniowe i miopatie

Badania diagnostyczne wykonywane są w pracowni EEG wyposażonej w nowoczesny komputerowy 16 kanałowy aparat EEG DigiTrack. Pozostała diagnostyka neurologiczna, wymieniona poniżej, wykonywana jest w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży:

 • tomografia komputerowa
 • MRI głowy
 • USG KOLOR DOPPLER tt. domózgowych
 • badania psychologiczne
 • inne niezbędne badania
 • badania EMG wykonywane są w NZOZ SOMED w Łomży Al. Legionów 29

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie nr tel. 86 216-61-17 w godzinach pracy Poradni. Pacjenci rejestrujący się powinni posiadać:

 • skierowanie od lekarza
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokument tożsamości z nr PESEL