Centrum Rehabilitacji

pw. św. Rocha Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Ośrodek Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych 
czynny od poniedziałku do piątku. W ramach świadczonych usług oferujemy:

  • diagnozę
  • badanie poziomu rozwoju
  • kompleksową terapię i edukację dzieci autystycznych

Pracujemy wg zasad terapii behawioralnej. Poprzez prowadzoną terapię wzmacniamy zachowania pożądane, uczymy jak największej liczby zachowań adaptacyjnych oraz eliminujemy pojawiające się w autyzmie zachowania niepożądane. Formą realizacji programu terapeutyczno-edukacyjnego są indywidualne spotkania prowadzone w naszym Ośrodku i naturalnym środowisku dziecka. 

Współpracujemy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, którego wysokowykwalifikowana kadra pełni w naszym Ośrodku funkcję Superwizora.  

Nadrzędnym celem jaki stawiamy przed sobą w naszej codziennej pracy jest taka edukacja dzieci autystycznych, która pozwoli im funkcjonować wśród zdrowych rówieśników w przedszkolu i w szkole. 

Rejestracji do Ośrodka Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych dokonuje się osobiście lub przez osoby trzecie w Centrum Rehabilitacji, a także telefonicznie - nr tel. 86 216 61 17 .

Pacjenci rejestrujący się powinni posiadać:

  • skierowanie od lekarza

  • dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dokument tożsamości z nr PESEL